pozyczka
Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów tworzywowych (znormalizowane metody akredytowane i nieakredytowane).
 
Certyfikat Akredytacji Nr AB 1376                      Zakres Akredytacji Nr AB 1376
 
 
Badania folii i materiałów opakowaniowych 
Stanowisko badań wytrzymałościowych - zrywarka firmy TIRA GmbH umożliwiające badanie:
 • właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu
 • wytrzymałości folii na rozdzieranie metodą „spodni" i Gravesa
 • wytrzymałości na oddzieranie warstw folii wielowarstwowej - delaminacja
 • wskaźnika wytrzymałości zgrzewu
 • wzajemnej przyczepności warstw folii
 • współczynników tarcia statycznego i dynamicznego
 • odkształcenia sprężystego
Wyposażenie laboratorium umożliwia również oznaczanie niżej wymienionych właściwości:
 • grubość i szerokość
 • odporność na uderzenie metodą spadającego grotu
 • wytrzymałość na rozdzieranie metodą Elmendorfa
 • zmiana wymiarów liniowych w czasie ogrzewania
 • przenikalność pary wodnej aparatem Lyssy
 • przenikalność gazów (m.in. tlen, dwutlenek węgla, argon, hel, azot)
 • analiza składu gazów modyfikowanych (azot, tlen, dwutlenek węgla) wewnątrz opakowań środków spożywczych
Ponadto wykonujemy badania dla folii budowlanej, stretch oraz worków na odpady gospodarstwa domowego
 
Badania polimerów
 • masowy (MFR) i objętościowy (MVR) wskaźnik szybkości płynięcia polimerów
 • udarność metodą Charpy’ego i Izoda
 • rozciąganie udarowe
 • gęstość właściwa i nasypowa
 • analiza termiczna metodą DSC
 • analiza jakościowa polimerów metodą w podczerwieni FTIR (metoda ATR)
 
Badania optyczne
Dla folii opakowaniowych są wykonywane oznaczenia niżej wymienionych właściwości: 
 • połysku, transmitancja światła, zamglenie
 • obserwacja pod mikroskopem warstw folii wielowarstwowych
 • oznaczenie barwy CIE L*a*b
 Na wyposażeniu laboratorium jest skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) HITACHI SU8010 wyposażony w detektory SE, detektor BSE i detektor EDX, które umożliwiają analizę budowy próbek w skali mikro i nano m. in.: 
 • skład jakościowy próbek
 • analiza zanieczyszczeń
 • struktura powierzchni i przekroju próbki
 • grubość warstw folii
 • wielkość i jakość napełniaczy nieorganicznych
 • mikropęknięcia
 
Badania mikrobiologiczne
Laboratorium Badawcze zajmuje się biotechnologią polimerów oraz: 
 • badaniem biobójczości modyfikowanych powierzchni polimerowych, zgodnie z normą ISO 22196
 • badaniem właściwości antybakteryjnych materiałów podczas dynamicznego kontaktu zgodnie z normą ASTM E2149-13a
 • oceną działania mikroorganizmów na tworzywa sztuczne zgodnie z normą PN-EN ISO 846 obejmującą oznaczanie odporności na grzyby, oznaczanie efektu grzybostatycznego oraz oznaczanie odporności na bakterie
 • testami oceny odporności na działanie grzybów i pleśni zgodnie z normą ASTM G-21-09
 • badaniem oznaczania ilości żywych i martwych drobnoustrojów na powierzchni folii metodą „live/dead”z zastosowaniem mikroskopu fluorescencyjnego
 • badaniem farb i lakierów zgodnie z normą PN-EN 1545
 
Prace badawcze technologiczne
Laboratorium dysponuje aparaturą badawczą, umożliwiającą przeprowadzanie prób technologicznych w skali laboratoryjnej: 
 • wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna BTSK 20/40D, która umożliwia otrzymywanie kompozytów tworzyw polimerowych poprzez dodatek innych polimerów, napełniaczy proszkowych i środków modyfikujących
 • wtryskarka Battenfeld Plus 35/75 , na której z przygotowywane są z różnego rodzaju kompozytów kształtki do badań typu: wiosełko, beleczka, płytka.
 • linia do wytwarzania folii 3-warstwowej typ 3xW25, na której wykonywane są próby i badania wytłaczania folii wielowarstwowej z zastosowaniem różnych polimerów oraz mieszanin w każdej z warstw
 • stanowisko PlastiCorder Brabender, na którym są wykonywane prace badawcze w zakresie otrzymywania z polimerów i mieszanek polimerowych próbek badawczych w postaci pręcika, taśmy płaskiej i rękawa folii dmuchanej. Zaletą tego stanowiska jest możliwość wykonania próbek z małych ilości surowca. Przy zastosowaniu przystawki gniotownika W30 można oznaczyć m.in. stabilność termiczną mieszanek PVC
 W związku z prowadzonymi pracami badawczymi w zakresie aktywacji folii i płyt metodą wyładowań koronowych, laboratorium oferuje wykonanie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej oraz zwilżalności metodą cieczy wzorcowych.
 
Pliki do pobrania
 
A4 Folder OFERTA USUGOWO BADAWCZA IMPIB 20181            A4 Folder OFERTA USUGOWO BADAWCZA IMPIB 2018 GB1
 Oferta laboratoryjna              Laboratory offer
 
Kontakt:
dr Aneta Raszkowska - Kaczor
tel. 56 650-00-44 w. 153/154
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: