slide1

slide2

slide3

slide4

slide5

slide6

slide7

slide8

slide9Ochrona własności przemysłowej
Instytutu IMPiB przypadająca na Oddział w Toruniu

 2017 r.

Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

 

 1. 227232 „Urządzenie nacinające”, S. Miszewski, S. Skotarczak
 2. 227233 „Zespół kół nacinających”, S. Miszewski, S. Skotarczak, A. Stasiek
 3. 227337 „Sposób wytwarzania środka biobójczego”, A. Ilnicka, J. P. Łukaszewicz, M. Walczyk, K. Janczak, R. Malinowski, A. Richert
 4. 229001 „Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych”, S. Miszewski, Z. Szumski, M. Błaszkowski
 5. 229028 „Strefa zasilania wytłaczarki ślimakowej”, S. Miszewski, I. Ignaczak, S. Skotarczak

2016 r.

 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

 
 1. 224129 „Układ regulacji jezdnego obrotowo – rewersyjnego zespołu odbierającego”, S. Skotarczak, S. Miszewski, I. Ignaczak
 2. 224176 „Sposób recyklingu poprodukcyjnych odpadów higienicznych zawierających celulozę”, A. Stasiek, J. Dzwonkowski, D. Łubkowski
 3. 224384 „Urządzenie do konfekcjonowania taśmy”, R. Cybulski, S. Miszewski, J. Szumny, S. Skotarczak, I. Ignaczak
 4. 224848 „Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych”, S. Miszewski, R. Cybulski, M. Błaszkowski
 5. 24849 „Układ sterowania położenia elektrody w urządzeniu do rozdziału tworzyw sztucznych”, S. Miszewski, S. Skotarczak
 6. 225093 „Urządzenie do zagęszczania materiałów sypkich”, S. Miszewski, S. Skotarczak, K. Bajer, A. Stasiek
 7. 225648 „Sposób wytwarzania granulatu do produkcji polietylenowych folii paroprzepuszczalnych”, A. Stasiek, D. Łubkowski, M. Błaszkowski
 8. 225649 „Sposób i urządzenie do nasączania i suszenia, zwłaszcza ażurowej lub perforowanej wstęgi materiału”, J. Szumny, S. Miszewski, R. Cybulski, S. Skotarczak, I. Ignaczak
 9. 225650 „Sposób wytwarzania folii polimerowej do produktów spożywczych”, B. Królikowski, J. Dzwonkowski
 10. 225652 „Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych”, M. Błaszkowski, T. Żuk, M. Żenkiewicz, Z. Szumski

2015 r.

 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu IMPiB patenty na wynalazki:
 
 1. 221475 „Głowica wytłaczarska” S. Miszewski, Z. Frąszczak, B. Królikowski 
 2. 222453 „Wytłaczarka ślimakowa” S. Miszewski, K. Bajer, S. Skotarczak
 3. 222692 „Sposób wytwarzania granulatu polilaktydowego ” R. Malinowski, J. Richert, M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, Z. Floriańczyk
 4. 222821 „Wytłaczarka ślimakowa” J. Stasiek, K. Bajer, A. Stasiek, D. Bajer, S. Miszewski
 5. 223404 „Sposób wytwarzania bioaktywnej kompozycji polimerowej ” B. Królikowski, J. Dzwonkowski, K. Janczak
 6. 223310 „Urządzenie do rozdrabniania, zwłaszcza materiałów gąbczastych” J. Szumny, S. Miszewski, I. Ignaczak

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo iptif small