pozyczka

 

Dzwonkowski JanuszMgr Janusz Dzwonkowski ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję kierownika Laboratorium Badawczego. Nadzoruje pracę zespołu badawczego w zakresie całokształtu prowadzonych prac badawczych realizowanych zarówno jako tematów własnych Instytutu jak i tematów realizowanych wspólnie z innymi jednostkami badawczymi oraz firmami z branży przetwórstwa tworzyw polimerowych. Prowadzi szkolenia tematyczne dla pracowników firm produkcyjnych z terenu Polski, z zakresu tematycznego związanego z przetwórstwem oraz badaniami tworzyw polimerowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz jest opiekunem i prowadzącym praktyki zawodowe licencjackie oraz magisterskie dla studentów uczelni z całego kraju .
Specjalność - procesy przetwórstwa tworzyw polimerowych. 


Publikacje:

1. Rozpłoch A., Stasiek A., Dzwonkowski J.,Patyk J., Czupryńska J., „Badania krystaliczności folii polipropylenowej na podstawie widm dyfrakcji rentgenowskiej analizowanych metodą Marquarta – Levenberga”, Polimery 2002,47, nr 2, str. 98-102.
2. Rozpłoch A., Królikowski B., Dzwonkowski J., Patyk J., „Badanie struktury spienionego PE-LD metodą dyfrakcji rentgenowskiej”, Przemysł Chemiczny 2002, 81/10, str. 664-666.
3. Stasiek A., Dzwonkowski J., „Badanie właściwości wytłaczanego polietylenu spienionego”, Przemysł Chemiczny 2005, 84/1, str. 2-4
4. Stasiek A., Szumski Z., Dzwonkowski J., „Linie technologiczne do wytwarzania folii PET- badania procesu wytłaczania folii”, Przetwórstwo Tworzyw 2004,1, str. 4-11.
5. Rozpłoch A., Dzwonkowski J., „Metoda Marquarta – Levenberga oznaczania stopnia krystaliczności polimerów z widm dyfrakcji rentgenowskiej”, VI Profesorskie Warsztaty Naukowe „Przetwórstwo Tworzyw Wielkocząsteczkowych” Poraj, 19-20. 06.2001.
6. Piekarska E., Dzwonkowski J. „ Badania układów stabilizujących wapniowo-cynkowych w nieplastyfikowanych mieszankach poli(chlorku winylu)”, Przetwórstwo Tworzyw, 2004, 3, str. 68-73.
7. Stasiek A., Dzwonkowski J. „Modyfikowanie polipropylenu napełniaczami proszkowymi nieorganicznymi w procesie wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego” Przetwórstwo Tworzyw, 2005, nr 1/11, str. 13-21
8. Stasiek A., Łubkowski D., Dzwonkowski J., Szumski Zb., „Badania właściwości wytłaczanego porowatego poli(chlorku winylu)”, Przetwórstwo Tworzyw 2005, nr 5/11, str. 144-148.
9. Królikowski B., Rymarz G., Dzwonkowski J., „Dobór tworzyw polimerowych w zależności od wymagań użytkowych folii”, Przetwórstwo Tworzyw 2005, nr 5/11, str. 149-156.
10. Królikowski B., Rymarz G., Dzwonkowski J., Bodzek M., „Technological Problems of Manufacturing of Biodegradable Plastics Blend for Paper Lamination” , Advances in Plastics Technology APT’05, Katowice, 15-17 listopad 2005.
11. K.Bajer, H.Kaczmarek, J.Dzwonkowski, A. Stasiek, D.Ołdak, „Photochemical and thermal stability of degradable PE/paper waste composites obtained by extrusion”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 103, Issue 4, Pages 2197-2206.
12. Andrzej Stasiek, Dariusz Łubkowski, Janusz Dzwonkowski, „Wytłaczanie rur trzywarstwowych z warstwą polietylenu sieciowanego PE-X”, Przetwórstwo Tworzyw – 2, 36-42, 2007.
13. Janusz Dzwonkowski, ”Niektóre aspekty zastosowania polietylenu dużej gęstości oraz polipropylenu statystycznego w folii wielowarstwowej”, Przetwórstwo Tworzyw – 3/ (117) / 13, 2007
14. Andrzej Stasiek, Dariusz Łubkowski, Janusz Dzwonkowski, „Badania procesu wytłaczania folii z polikaprolaktonu (PCL)”, Przetwórstwo Tworzyw – 4/ (118) / 13, 2007
15. Marian Żenkiewicz, Janusz Dzwonkowski, „Effects of elektron radiation and compatibilizers on impact strength of composites of recycled polymers”, Polymer Testing 26 ( 2007 ) 903-907.
16. Halina Kaczmarek, Agata Zielińska, Grzegorz Sionkowski, Krzysztof Bajer, Andrzej Stasiek, Janusz Dzwonkowski, „The resistance of wood fibers-poly(vinyl chloride) composites to UV-irradiation”, Polimery 2008,53, nr 1, str 60-63.
17. Andrzej Stasiek, Janusz Dzwonkowski, Dariusz Łubkowski, „Badania procesu wytłaczania folii z biodegradowalnego polimeru poli(kwasu mlekowego) PLA”, Przetwórstwo Tworzyw –1,17-20-2008.
18. Izabela Gajlewicz, Grażyna Rymarz, Janusz Dzwonkowski „Mieszaniny recyklatów poli(met akrylanu metylu) i polietylenu” Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja K. Błędzkiego i Zenona Tartakowskiego „Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Materiały – Technologie-Utylizacja”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2010, str. 205-206.
19. Marek Boryga, Andrzej Graboś, Wojciech Fidut, Grzegorz Kalbarczyk, Andrzej Stasiek, Janusz Dzwonkowski „Mieszalnik z przekładnią planetarną dla kompozytów światło utwardzalnych”, Przemysł Chemiczny 2012, 91/8, str. 1000-1004.
20. Rafał Malinowski, Marian Żenkiewicz, Janusz Dzwonkowski „Badanie wpływu wielofunkcyjnego oligomeru na niektóre właściwości poliaktydu”, Przetwórstwo Tworzyw – 6/ (150) / 18, 2012
21. Janusz W. Sikora, Bronisław Samujło, Janusz Dzwonkowski, „ Influence of a Feed-Opening Section on the Output and Selected Mechanical Properties of a Poly(Vinyl Chloride) Extrudate”. Advances in Polymer Technology, 33, 21388, Volume 33, Issue 1, 2014
22. Irena Vuković-Kwiatkowska, Halina Kaczmarek, Janusz Dzwonkowski „Innowacyjne kompozyty Poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych”, Chemik 2014, 68, 2.
23. E. Klimiec, B. Królikowski, M. Machnik, W. Zaraska, J. Dzwonkowski „Increase of Piezoelectric Constant and Thermal Durability of Polypropylene Electret by Introducing SiO2 and Kaolin Filler and Creating a Cellular Structure”, Journal of ELECTRONIC MATERIALS Vol.44, No 7, 2283-2291, DOI 10.1007/s11664-015-3719-3, 2015

Kontakt:

tel. 56 650-00-44 w. 153
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: