slide1

slide2

slide3

slide4

slide5

slide6

slide7

slide8

slide9300 dpiDr n.t. Rafał Malinowski jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (rok 2006, specjalność: chemia polimerów). Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 2012. Prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie inżynierii materiałów polimerowych, a głównie w obszarze przetwórstwa, modyfikowania i badań ich właściwości. Specjalizuje się w wykorzystywaniu technik radiacyjnych do modyfikowania właściwości polimerów biodegradowalnych, a także w obszarze wytwarzania biokompozytów.

 

 

 

 

Publikacje:

 1. Malinowski R., Bajer K., Moraczewski K., Rytlewski P., Raszkowska-Kaczor A., Janczak K., Żuk T.: Influence of specific processing conditions and aliphatic-aromatic co-polyester on polylactide properties, Chem. Eng. Commun., 2016, 203, 1540-1546.
 2. Rytlewski P., Mróz W., Bunder B., Moraczewski K., Malinowski R., Jagodziński B.: Application of thermogravimetry in the assessment of coatings ability to be metallized, J. Therm. Anal. Calorim., 2016. DOI: 10.1007/s10973-016-5878-8.
 3. Malinowski R.: Application of the electron radiation and triallyl isocyanurate for production of aliphatic-aromatic co-polyester of modified properties, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 2016, 87, 3307-3314.
 4. Moraczewski K., Mróz W., Budner B., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Laser modification of polylactide surface layer prior autocatalytic metallization, Surf. Coat. Tech., 2016, 304, 68-75.
 5. Malinowski R.: Mechanical properties of PLA/PCL blends crosslinked by electron beam and TAIC additive, Chem. Phys. Lett., 2016, 662, 91-96.
 6. Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Rytlewski P., Jagodziński B., Żenkiewicz M.: Stability studies of plasma modification effects of polylactide and polycaprolactone surface layers, Appl. Surf. Sci., 2016, 377, 228-237.
 7. Malinowski R.: Effect of high energy β-radiation and addition of triallyl isocyanurate on the selected properties of polylactide, Nucl. Instrum. Meth. B., 2016, 377, 59-66.
 8. Musioł M., Sikorska W., Adamus G., Janeczek H., Richert J., Malinowski R., Jiang G., Kowalczuk K.: Forensic engineering of advanced polymeric materials. Part III - Biodegradation of thermoformed rigid PLA packaging under industrial composting conditions, Waste. Manage., 2016, 52, 69-76.
 9. Malinowski R.: Effect of electron radiation and triallyl isocyanurate on the average molecular weight and crosslinking of poly(ε-caprolactone), Polym. Advan. Technol., 2016, 27, 125-130.
 10. Ilnicka A., Walczyk M., Łukaszewicz J.P., Janczak K., Malinowski R.: Antimicrobial carbon materials and their PLA composites incorporating copper nanocrystallites, J. Appl. Polym. Sci., 2016, 133(20), 43429 (1 of 9).
 11. Malinowski R., Rytlewski P., Janczak K., Raszkowska-Kaczor A., Moraczewski K., Stepczyńska M., Żuk T.: Studies on functional properties of PCL films modified by electron radiation and TAIC additive, Polym. Test., 2015, 48,169-174.
 12. Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R., Żenkiewicz M.: Comparison of some effects of modification of a polylactide surface layer by chemical, plasma, and laser methods, Appl. Surf. Sci., 2015, 346, 11-17.
 13. Moraczewski K., Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Autocatalytic metallization of polylactide, Polimery, 2015, 60, 492-500.
 14. Malinowski R., Janczak K., Rytlewski P., Raszkowska-Kaczor A., Moraczewski K., Żuk T.: Influence of glass microspheres on selected properties of polylactide composites, Compos. Part B-Eng., 2015, 76, 13-19.
 15. Moraczewski K., Rytlewski P., Malinowski R., Tracz A., Żenkiewicz M.: Influence of DC plasma modification on the selected properties and the geometrical surface structure of polylactide prior to autocatalytic metallization, Mater. Chem. Phys., 2015, 153, 135-144.
 16. Czerwiński W., Malinowski R.: The soluble copolymers of polyalkylthiophenes with different molar ratios of co-mers, J. Polym. Eng., 2015, 35, 241-246.
 17. Rytlewski P., Moraczewski K., Malinowski R., Żenkiewicz M: Assessment of dicumyl peroxide ability to improve adhesion between polylactide and flax or hemp fibres, Compos. Interface., 2014, 21, 671-683.
 18. Moraczewski K., Stepczyńska M., Malinowski R., Tracz A., Żenkiewicz M.: Wpływ wyładowań koronowych na strukturę powierzchni polilaktydu przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania, Przem. Chem., 2013, 92, 2000-2005.
 19. Bartczak Z., Gałęski A., Kowalczuk M., Sobota M., Malinowski R.: Tough blends of poly(lactide) and amorphous poly([R,S]-3-hydroxy butyrate) – morphology and properties, Eur. Polym. J., 2013, 49, 3630-3641.
 20. Żenkiewicz M., Richert A., Malinowski R., Moraczewski K.: A comparative analysis of mass losses of some aliphatic polyesters upon enzymatic degradation, Polym. Test., 2013, 32, 209-214.
 21. Żenkiewicz M., Malinowski R., Richert J.: Modyfikowanie właściwości adhezyjnych materiałów polimerowych, Przem. Chem., 2012, 91, 1635-1638.
 22. Malinowski R., Żenkiewicz M., Richert A.: Wpływ wybranych czynników sieciujących na stopnie zżelowania i spęcznienia polilaktydu, Przem. Chem., 2012, 91, 1596-1599.
 23. Żenkiewicz M., Malinowski R., Rytlewski P., Richert A., Sikorska W., Krasowska K.: Some composting and biodegradation effects of physically or chemically crosslinked poly(lactic acid), Polym. Test., 2012, 31, 83-92.
 24. Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Effects of electron radiation on properties of PLA, Arch. Mat. Sci. Eng., 2011, 49, 25-32.
 25. Żenkiewicz M., Rytlewski P., Malinowski R.: Metody i urządzenia stosowane w modyfikowaniu tworzyw polimerowych plazmą niskotemperaturową, Polimery 2011, 56, 185-195.
 26. Rytlewski P., Żenkiewicz M., Malinowski R.: Influence of dicumyl peroxide content on thermal and mechanical properties of polylactide, Int. Polym. Proc., 2011, nr 5, 26, 580-586.
 27. Stasiek J., Malinowski R., Ligor T., Buszewski B.: GC/MS analysis of gaseous degradation products formed during extrusion blow molding process of PE films, Chemical Papers 2010, 64, 579-583.
 28. Rytlewski P., Malinowski R., Moraczewski K., Żenkiewicz M.: Influence of some crosslinking agents on thermal and mechanical properties of electron beam irradiated polylactide, Rad. Phys. Chem. 2010, 79, 1052-1057.
 29. Żenkiewicz M., Rytlewski P., Malinowski R.: Compositional, phisical and chemical modification of polylactide, J. Achie. Mat. Manuf. Eng., 2010, 43, 192-199.
 30. Bajer K., Malinowski R., Bajer D., Richert S.: Properties of poly(lactic acid)/Ecoflex rigid foil sheets applied in thermoforming process; Polimery, 2010, 55, nr 7-8, 591-593.
 31. Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski P., Stepczyńska M., Karasiewicz T., Malinowski R., Ostrowicki W.: Some efects of multiple injection moulding on selected properties of ABS, J. Achie. Mat. Manuf. Eng. 2009, 37/2, 361-368.
 32. Gołębiewski J., Gibas E., Malinowski R.: Wybrane polimery biodegradowalne otrzymywanie, właściwości, zastosowanie; Polimery, 2008, 53, nr 11-12, 799-807.

Patenty

 1. Patent nr 222699, Malinowski R., Richert J., Żenkiewicz M., Rytlewski P., Florjańczyk Z., Plichta A.: „Sposób wytwarzania granulatu polilaktydowego”, 2015.
 2. Patent nr 220588, Stasiek J., Bajer K., Malinowski R., Stasiek A.: „Wytłaczarka jednoślimakowa”, 2014.
 3. Patent nr 217819, Malinowski R., Bajer K., Dzwonkowski J., Florjańczyk Z., Plichta A., Dębowski M., Richert S.: "Sposób wytwarzania biodegradowalnego tworzywa polimerowego", 2014.
 4. Patent nr 217527, Żenkiewicz M., Richert J., Malinowski R., Matczak K., Korotyński S., Wyderka J.: „Urządzenie do termoformowania próżniowego”, 2013.
 5. Patent nr 208917, Czerwiński W., Andryszewski T., Malinowski R.: "Nowe poli(3 alkilotiofeny) oraz sposób ich wytwarzania", 2011.
 6. Patent nr 208915, Czerwiński W., Andryszewski T., Malinowski R.: "Nowe poli(3 alkilotiofeny) z ugrupowaniem winylowo - naftalenowym oraz sposób ich wytwarzania", 2011.
 7. Patent nr 208916, Czerwiński W., Andryszewski T., Malinowski R.: "Nowe poli(3 alkilotiofeny) z ugrupowaniem winylowo - antracenowym oraz sposób ich wytwarzania", 2011.
 8. Patent nr 208919, Czerwiński W., Malinowski R., Andryszewski T.: "Nowe poli(3 alkilotiofeny) z grupa bromometylenowa oraz sposób ich wytwarzania", 2011.
 9. Patent nr 208918, Czerwiński W., Malinowski R., Andryszewski T.: "Nowe poli(3 alkilotiofeny) z grupa fosfinowa oraz sposób ich wytwarzania", 2011.
 10. Zgłoszenie patentowe nr P.411608, Ilnicka A., Łukaszewicz J., Walczyk M., Janczak K., Malinowski R., Richert A.: "Sposób wytwarzania środka biobójczego", 2015.

Kontakt:


tel. 56 650-00-44 w. 142
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo iptif small