Łukasiewicz

slide1

slide2

slide3

slide4

slide5

slide6

slide7

slide8

slide9Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w Toruniu Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPiB) ma za sobą długą drogę w historii funkcjonowania w ramach różnych systemów gospodarczych i stanowi kontynuację działalności badawczo - rozwojowej, rozpoczętej w dniu 12 lipca 1962 roku.

Krótki rys historyczny Oddziału Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w Toruniu Instytutu IMPiB:

1962
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 12 lipca 1962 r. zostało powołane z dniem 01.07.1962 r. Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych w Toruniu.

1972
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 lipca 1972 r. został utworzony z dniem 01.04.1972 r. Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych "Metalchem".

1998
Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1998 r. nastąpiła reorganizacja i utworzenie z dniem 01.01.1999 r. Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem".

2002
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2002 r. nastąpiła reorganizacja Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" i utworzenie z dniem 04.11.2002 r. w oparciu o część zakupionego Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Oddziału Zamiejscowego Tworzyw i Farb w Gliwicach.

2004
Pismem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21.07.2004 r. w oparciu część zakupionego Ośrodka - Badawczo Rozwojowego "Erg" utworzono z dniem 01 sierpnia 2004 r. Oddział Zamiejscowy w Jaśle.

2008
Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. z dniem 01 stycznia 2008 r. nastąpiło włączenie do naszego Instytutu następujących jednostek badawczo-rozwojowych:
Instytutu Barwników i Produktów Organicznych z siedzibą w Zgierzu, Instytutu Przemysłu Gumowego "Stomil" z siedzibą w Piastowie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych z siedzibą w Oświęcimiu.
W wyniku przyłączenia wyżej wymienionych jednostek dotychczasowy Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" otrzymał nazwę: "Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników".

2015
Na mocy Zarządzenia Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z 26 marca 2015 r., z dniem 1 kwietnia tego roku został utworzony Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu.

 

 

Kronika

Instytut IMPiB 1962 2012

 

1     3       CIMG1939a      IMG 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo iptif small