pozyczka

Aktualności

Doktoraty wdrożeniowe

Do grona doktorantów w Ł-IMPiB dołączyli:  mgr Daniel Kaczor i mgr inż. Kacper Fiedurek, którzy  zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach programu MNiSW pn.  „Doktorat Wdrożeniowy”.

Zakres tematyczny prac doktorskich:

  • Daniel Kaczor pod kierunkiem dr. hab. Pawła Szroedera, prof. UKW będzie realizować badania dotyczące wytworzenia biodegradowalnych kompozytów zawierających nanorurki węglowe i grafen o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych. Promotor pomocniczy po stronie Ł-IMPiB – dr inż. Krzysztof Bajer.
  • Kacper Fiedurek pod kierunkiem dr. hab. Pawła Szroedera, prof. UKW będzie realizować badania dotyczące opracowania składu oraz technologii przetwórstwa niepalnych polimerowych kompozytów biodegradowalnych, podatnych na skrawanie do zastosowań użytkowych. Promotor pomocniczy po stronie Ł-IMPiB – dr Aneta Raszkowska-Kaczor.

Doktorantów wspierać będą także: dr hab. inż. Marek Macko oraz dr hab. inż. Grzegorz Domek, profesorowie  UKW.

Serdecznie gratulujemy!

 

Dnia 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników odbyło się VI otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w 2018 r. w ramach działalności statutowej”.

Seminarium otworzył Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. Instytutu, który powitał obecnych oraz podziękował im za przybycie. Wśród 24 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli przedstawiciele przedsiębiorców z trzech firm sektora MSP oraz pracownicy trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Dnia 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się III otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w 2017 r.”.
Seminarium otworzyła Dyrektor Instytutu - dr Marlena Maślanka, która powitała wszystkich obecnych oraz podziękowała im za przybycie. Następnie prowadzenie seminarium przejął Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw. Wśród 29 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentanci przedsiębiorców z firm: PUPH „JUREX" sp. z o.o. z Włocławka, „RUSOCCY” s.c. ze Śliwkowa i „LAURENCE” z Grudziądza oraz pracownicy trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Dnia 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się II otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w latach 2016 - 2017”.
Seminarium otworzył Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który powitał obecnych oraz podziękował im za przybycie. Wśród niespełna 30 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli goście z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Dnia 17 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w 2016 r.”, które poprowadził dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw.

Seminarium otworzył Kierownik Instytutu - dr Krzysztof Bortel, który powitał zgromadzonych oraz podziękował im za przybycie. Następnie przedstawił cele cyklu seminariów, które od tej pory będą odbywać się regularnie w Instytucie. Wśród blisko 30 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli goście - przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na czele z prof. dr hab. Haliną Kaczmarek oraz przedstawiciele trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Baner nowy

 LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO                                                                                                    LINK DO AKADEMII RECYKLINGU

W 2016 roku zakończył się projekt „Biotrem Novum” realizowany w ramach programu „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +” przez konsorcjum w składzie: Aston Investment Sp. z o.o., Cobro – Instytut Badawczy Opakowań i Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Przedsięwzięcie Biotrem Novum dotyczyło modyfikacji produkowanych przez Aston Investment Sp. z o.o. wyrobów jednorazowego użytku z otrąb pszennych. W tym celu opracowano biodegradowalne kompozyty z otrębami i powłoki polimerowe nanoszone na powierzchnie tych wyrobów.
 
IMG 0110a 
 
 
Animacja 1 animacja 2 animacja 3                                                                                           
 

Efektem realizacji projektu jest innowacja produktowa pozwalająca na wprowadzenie na rynek nowych i dotychczas nieużywanych komercyjnie opakowań do żywności bazujących na otrębach pszennych.
Instytut w Toruniu realizował część prac badawczych, a głównie w obszarze modyfikowania właściwości użytkowych wyrobów z otrąb pszennych oraz zaprojektowania i zbudowania linii technologicznej do wytwarzania tych wyrobów. Projekt ten stwarza szansę polskiemu produktowi na zajęcie istotnej pozycji na europejskim rynku opakowań zgodnych z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

 
11 2015 Newsletter COBRO
 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. Jego podstawowy cel to wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.                                      

 

W grudniu 2015 i styczniu 2016 miał miejsce cykl szkoleń dla pracowników Instytutu, zorganizowany przez Kujawsko - Pomorską Agencję Innowacji . Szkolenia dotyczyły regionalnych, krajowych i międzynarodowych możliwości finansowania, charakterystyki poszczególnych programów, a także zasad uczestnictwa i realizacji projektów z zakresu B+R.

W dalszej perspektywie planujemy zacieśnić nawiązaną pomiędzy instytucjami współpracę oraz realizować kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Podsumowaniem projektu Fundusz Badań i Wdrożeń i zakończeniem realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w jego ramach była konferencja podsumowująca.

Konferencja odbyła się w dniu 20 października 2015 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele toruńskiego oddziału Instytutu IMPiB. W trakcie konferencji poruszono problemy dotyczące innowacji, współpracy nauki z biznesem i ich znaczenia dla rozwoju województwa w przyszłej perspektywie finansowej. Promując projekt na zasadzie „dobrych praktyk”, zaprezentowane zostały przedsięwzięcia kilku Wnioskodawców Funduszu Badań i Wdrożeń. Występujący krótko omówili swoje projekty, skupiając się w swoich wypowiedziach na rozwiązaniach innowacyjnych w swoich przedsiębiorstwach.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja panelowa. Zagadnieniami poruszonymi przez panelistów był temat innowacyjności ich firm oraz naszego regionu. Po krótkich wypowiedziach, których meritum był fakt, że  w regionie są i działają firmy innowacyjne ale nadal brakuje szerokiej współpracy przedsiębiorców, uczelni i instytucji z regionu, głos został oddany gościom. Wśród głosów z publiczności znalazły się zarówno opinie popierające stanowiska prelegentów, jak i je negujące. Wskazano wiele form współpracy podmiotów z regionu, obejmujące zarówno uczelnie jak i przedsiębiorstwa.   

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia galerii     

W ramach współpracy z Kujawsko - Pomorską Agencją Innowacji, Instytut IMPiB uczestniczył w Targach SEMICON Europa 2015.

W dniach 6-8 października 2015 r. w Dreźnie odbyły się targi „SEMICON Europa 2015”. SEMICON to wiodące w Europie targi produktów półprzewodnikowych, materiałów i usług. Wielu wystawców prezentowało swoje najnowsze produkty i usługi dla przemysłu półprzewodników. Zróżnicowany asortyment obejmował między innymi obszary tematyczne takie jak: półprzewodniki, nano- i mikroelektronika, fotowoltaika, sprzęt, tworzywa sztuczne, materiały oraz produkcja wyświetlaczy płaskich (flat display).

Celem wyjazdu były m.in.:
- promocja Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
- wyszukanie partnerów do współpracy,
- wzmocnienie i określenie ram dalszej współpracy z Instytutem Fraunhofera,
- zapoznanie się z ofertą prezentowaną podczas targów.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Kujawsko Pomorską Agencją Innowacji, której zadaniem jest promocja Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa.

Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji oferuje profesjonalne wsparcie doradcze i eksperckie, ocenę innowacyjności, analizy strategiczne, rozwiązania systemowe oraz pomoc w zakresie współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Kujawsko - Pomorską Agencją Innowacji 

rociagniety20KPAI2023.07.14p

 

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: